Увага! Користувачам бібліотеки!

Бібліотека ХНПУ імені Г. С. Сковороди отримала статус «наукової» згідно рішення Вченої Ради університету від 30.08.2016.

З вересня 2016 року започатковано новий напрямок роботи бібліотеки — створення інституційного репозитарію http://dspace.hnpu.edu.ua/ (відкритого електронного архіву монографій, наукових статей, навчальних матеріалів, дисертацій, звітів наукових конференцій та інших праць науковців університету) згідно Розпорядження першого проректора, проректора з наукової роботи Андрущенко О. А. по університету від 30.08.2016 року.

У грудні 2016 року проведено в навчальному корпусі (вул. Алчевських, 29) виставку видань професорсько-викладацького складу університету за останні 3 роки (2014-2016 рр.), а також фахових видань університету за вказаний термін https://youtu.be/DFvnTNcJshM. На виставці були представлені рейтинги переможців факультетів університету за кількістю направлених видань до бібліотеки.